Specjalistyczny Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Marlena Gugała Krosno Odrzańskie

Idź do spisu treści

Menu główne

Zajęcia ogólnorozwojowe

Oferta > ZAJĘCIA GRUPOWE


Dziecko przychodzi na świat z wszelkiego rodzaju zdolnościami i umiejętnościami rozwojowymi., dzięki odpowiednio dobranym zajęciom ogólnorozwojowym możemy pomóc dziecku rozwinąć możliwości jego układu nerwowego. Mózg dziecka jest  bardzo plastyczny, dlatego warto pracować z nim różnymi metodami. Dobrze dobrana zabawa/nauka, adekwatnie do możliwości dziecka stanowi zalążek stymulacji polisensorycznej. Dzieciństwo to czas zdobywania doświadczeń, umiejętności mających ogromny wpływ na jego przyszłe życie- relacje z otoczeniem, edukację i karierę zawodową.ZAJĘCIA GRUPOWE:

Zajęcia ogólnorozwojowe rozwijają wszechstronne umiejętności małego dziecka. Ćwiczenia w formie zabawy umożliwiają poznawanie świata wszystkimi zmysłami i ułatwiają efektywną naukę w przyszłości. Celem tychże zajęć jest pomoc w opanowaniu skomplikowanych umiejętności szkolnych. Na zajęciach dzieci uczą się bycia w grupie, tu mają okazję spotkania z rówieśnikami i przyswajania zasad wspólnej zabawy.

Podczas każdych zajęć dzieci biorą udział w licznych ćwiczeniach i zabawach  opartych m.in. na Metodzie Dobrego Startu, Kinezjologii Edukacyjnej, Metodzie Knillów, Nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Dzięki zajęciom Twoje dziecko:
-
zwiększy pewność siebie
-
wzmocni rozwój intelektualny i społeczno-emocjonalny
-
rozwinie koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość
-
rozbudzi wewnętrzną motywację, wytrwałość i kreatywność
-
rozwinie funkcje wzrokowe, słuchowe, językowe, dotykowo-kinestetyczne, motoryczne oraz koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową, lateralizację, orientacje w schemacie ciała i w przestrzeni
-
łatwiej opanuje skomplikowane umiejętności szkolne m.in. czytania, pisania i liczenia.

Zapraszam wszystkich chętnych  3 latków
. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, 1-1,5h. Grupa liczy 4 osoby.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego