Specjalistyczny Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Marlena Gugała Krosno Odrzańskie

Idź do spisu treści

Menu główne

O mnieNazywam się Marlena Gugała z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem (pedagogiem-terapeutą), surdopedagogiem, tyflopedagogiem, nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz certyfikowanym  instruktorem Masażu Shantala.

W 2008 roku ukończyłam magisterskie studia na kierunku Pedagogika w zakresie Opieki i profilaktyki niedostosowania społecznego oraz studia podyplomowe: Pedagogika Opiekuńczo –Wychowawcza(2010), Logopedia z Terapią Pedagogiczną (2011), Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna (2013), Sudropedagogika i Tyflopedagogika (2017).

Ukończone kursy, szkoleni
a udział w warsztatach i konferencjach:
- w 2010 roku uczestniczyłam w kursie języka migowego;
- w 2011 roku  uczestniczyłam w warsztatach „Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjne”,
w seminarium naukowym „Jąkanie. Studium przypadku” oraz w szkoleniu na temat „Podstawowe zagadnienia diagnozy i terapii osób z autyzmem”.
- w 2012 roku uczestniczyłam w szkoleniu „Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi”, „Kinezjologii Edukacyjnej”, „Metodzie Dobrego Startu”,  ukończyłam kurs instruktorski „Masażu Shantala”, uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji „Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego
w teorii i praktyce”
-w 2013 roku uczestniczyłam w kursie „Metoda Knillów”.  


Ukończyłam  wiele innych szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, które nie są związane
z logopedią i terapią pedagogiczną.

Ze względu na szybki rozwój dziedziny nauki jaką jest logopedia, biorę udział w szkoleniach
i konferencjach naukowych, na bieżąco uzupełniam informacje, doskonaląc przy tym własny warsztat pracy.


Jestem członkiem Stowarzyszenia Masażu Shantala
, Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji.


Doświadczenie w pracy  z dziećmi i młodzieżą zdobyłam podczas wielu praktyk oraz  kilkumiesięcznej  pracy w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie i 4 letniej pracy w Placówce Wielofunkcyjnej „Nasza Chata” w Cybince (od 2013 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasza Chata” w Cybince), Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.

Prywatnie jestem żoną i matką 9 letniej Natalii i 6 -letniego Karola

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego