Specjalistyczny Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny Marlena Gugała Krosno Odrzańskie

Idź do spisu treści

Menu główne

Kompleksowa diagnoza logopedyczna

Oferta > LOGOPEDIA


Kompleksowa diagnoza logopedyczna

Podczas diagnozy logopeda  m.in.
-przeprowadza wywiad z rodzicem/opiekunem

-ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy
-sprawdza poprawność artykulacji, bada kompetencje językowe (nadawania i rozumienia mowy) -sprawdza warunki fizjologiczne (oddychanie, połykanie), słuch fonematyczny, myślenie sekwencyjne, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, kategoryzację, szeregowanie, relacje czasowe i przestrzenne, orientację w schemacie ciała, lateralizację
-przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej


UWAGA! Dla osób, które sobie tego życzą, bądź osób będących w sytuacji uniemożliwiającej dojazd do gabinetu oferuję wizyty domowe  (opłata -koszt dojazdu).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego